NoordbuiTen

Nieuwe, groene oase voor Tilburg Noord

 

Veel bewoners vinden het buitengebied van Noord onveilig.

Wie in de stadsrand wandelt of fietst, loopt gevaar vanwege het snelverkeer op 60km-wegen.

Je vindt er veel monocultuur - eentonige agrarische gewassen, inclusief bespuiting met insecticides.

Dat kan en moet beter!

 

Samen met de gemeente gaan de bewoners van Noord, van de stadsrand en het buitengebied, een mooie, groene, veilige én toegankelijke oase maken. Een kindvriendelijke ontmoetingsplek, waar bewoners elkaar treffen voor allerlei activiteiten gericht op verbinding, vergroening, gezond bewegen en voedselbewustzijn! Voor kinderen wordt het een nieuwe, spannende speel- en ontdekkingsplek.

 

NoordbuiTen wordt een collectieve boerderij, waar bewoners Samen aan de slag gaan om hun leefomgeving Veilig & Gezond te maken. Vanuit de Moerstraat 23 gaan we voedsel verbouwen voor de bewoners zélf, voor voedselbanken, sociale keukens en schoolmaaltijden. Het wordt een centrum voor stadsland- en tuinbouw, natuurherstel, wijkvergroening en verbetering van de biodiversiteit. Maar ook een ontmoetingspunt voor recreatie, sport & bewegen, zinvolle dagbesteding, werkgelegenheid en educatie op het gebied van natuur, gezondheid en welzijn. Voor kinderen wordt het een uitdagende speel- en leeromgeving, waarin zij met school, natuurclubs, of samen met hun ouders, spelenderwijs de natuur ontdekken, leren tuinieren en leren koken. Zo bouwen bewoners mee aan een gezond Tilburg Noord!

lees meer