Heikantse Tuynen

 Samen naar een veilige, gezonde stadsrand

 

Hoe mooi zou het zijn als bewoners van multi-etnisch Noord elkaar vaker in de buitenlucht ontmoeten. Niet alleen om samen te wandelen en te sporten, maar ook om zelf voedsel te verbouwen en zo tegelijk te werken aan natuur- en landschapsherstel? Hoe slim als dat voedsel ook ten goede komt aan hun eigen restaurant, aan hun eigen kookstudio, aan voedselbanken, sociale keukens en schoolmaaltijden? Groei in Noord gaat dus niet alleen over meer woningen, maar ook over vrij ademen, veilig wandelen en fietsen in een gezonde omgeving.

In Heikantse Tuynen gaan bewoners samen werken aan stadslandbouw en stadstuinbouw, waardoor we elkaar beter leren en tegelijkertijd iets  leren over de bijzonderheden van voedsel aanplanten, tuinonderhoud, natuurlijke bemesting en anders koken. We leren niet alleen over gezond voedsel, maar brengen tevens het landschap terug in haar oude luister. Goed voor flora en fauna.   

 

Hoe  gaan we dat doen?

Samen met de gemeente gaan we een stadsboerderij realiseren waar bewoners en professionals samenwerken in land- en tuinbouw. Vanuit dit ontmoetingscentrum worden plannen beraamd voor landschapsherstel, zoals het aanplanten van gewassen die de bodem snel gezond maken. We gaan heggen plaatsen voor vogels en kleine zoogdieren. Er komt een biologische tuinplantenkwekerij, een kruidentuin, een zaailingenhub (voor gratis bomen en struiken), een kerstbomenasiel en nog meer.

Voor kinderen is er een natuurspeeltuin, een natuurtuin en zijn er boomhutten en schooltuinen waar basisschoolleerlingen les krijgen over alles wat te maken heeft met zaaien, oogsten, biologie, natuur, duurzaamheid en koken met je zelfgekweekte groenten.

Verder komt er een restaurant om gezond, lekker en betaalbaar te eten. In de kookstudio leren bewoners van elkaar hoe het zelf verbouwde voedsel te bereiden, zonder veel te verspillen.

In het voedselbos wordt een variatie aan consumptiegewassen aangeplant. In de winkel kunnen bewoners, betaalbaar en gezond, inkopen doen. Kleine bedrijfjes produceren voedsel voor o.a. de horeca in Tilburg, of dragen op andere wijze bij aan een sociale en duurzame sfeer. In de coöperatie worden grootverbruikers, als voedselbanken, sociale keukens en schoolmaaltijden bediend.

 

De mogelijkheden zijn onbegrensd. Bij de activiteiten worden, naast bewoners, ook professionals ingezet, die zorgen voor een gezonde continuïteit en letten goed op wat mogelijk én nodig is. In deze dynamische bedrijfsvoering is uiteraard veel ruimte voor zorgtaken en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor zover kleine bedrijfjes meedoen, hanteren die een sociale en duurzame bedrijfsvisie, gericht op het living model (zonder winstmaximalisatie).

 

Heikantse Tuynen is een omgevingsexperiment, een ontmoetingsruimte én ontdekkingsruimte ineen. Bedoeld als opzet, om bewoners op weg te helpen zélf met praktische invullingen te komen. Alle ideeën zijn welkom, want burgerparticipatie is ten slotte: meedenken en meedoen in de praktijk.

 

Heikantse Tuynen is een work in progress én samenwerkinginitiatief van NoordgroeiT - Samen, Veilig en Gezond.